ZASADA DZIŁANIA OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ

Oczyszczalnia biologiczna firmy EKOPOL pracuje na trójkomorowym, przepływowym zbiorniku wyposażonym w rotujące złoże biologiczne napowietrzane poprzez dyfuzor drobnopęcherzykowy i dmuchawę. Dzięki tej technologii w zbiorniku zachodzą obie fazy oczyszczania: tlenowa i beztlenowa co sprawia, że skuteczność oczyszczalni jest bardzo wysoka. Zbiornik oczyszczalni wykonany jest z żywic poliestrowych i włókna szklanego materiał ten zapewnia dużą wytrzymałość konstrukcji i jest odporny na działanie wszystkich substancji chemicznych znajdujących się w ściekach.
 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (BIO 4000)

Zasada działania:

 1. W komorze pierwszej oczyszczalni odbywa się beztlenowe oczyszczanie ścieków.
 2. W komorze drugiej znajduje się reaktor biologiczny serce oczyszczalni. Pracuje on w oparciu o pompę powietrza, dyfuzor drobnopęcherzykowy, wolno pływający osad czynny i złoże biologiczne. Złoże biologiczne zbudowane jest z niewielkich kształtek polietylenowych, na których gromadzą się mikroorganizmy, pozostaje ono w ciągłym ruchu napędzane pęcherzykami powietrza wydostającymi się z dyfuzora.
 3. W komorze trzeciej zachodzi proces klarowania, cząstki osadu oddzielają się od wody i zmierzają w dół komory, a oczyszczona woda w górę, natomiast nadmiar wody wypływa grawitacyjnie poza obręb oczyszczalni. W tej komorze zainstalowana jest również pompa mamutowa, która zbiera z dna osad i transportuje go wraz z wodą do komory pierwszej. Komorę pierwszą należy opróżniać z osadu raz w roku.

Opis techniczny:

 1. Osłona stabilizacji przepływu i separator tłuszczu
 2. Dyfuzor rurowy drobnopęcherzykowy.
 3. Pompa mamutowa (transportuje osad z komory klarowania do komory pierwszej)
 4. Rura odprowadzająca oczyszczoną wodę poza obręb oczyszczalni fi 110.
 5. Otwory wentylacyjne fi 70.
 6. Przewód elektryczny doprowadzający zasilanie 3 razy 1,5 ziemny.
 7. Dopływ ścieków - przyłącze standardowe fi 160.
 8. Doprowadzenie powietrza do dmuchawy fi 50
 9. Złoże biologiczne (niewielkie polietylenowe kształtki, na których osadzają się mikroorganizmy).
 10. Pompa powietrza (zbudowana na elektromagnesie, małe zużycie energii).
 11. Wyłącznik czasowy sterujący pracą oczyszczalni jest prosty i skuteczny. Ustawiony fabrycznie - nie regulować.
 12. Rozdzielacz powietrza. Ustawiony fabrycznie - nie regulować.
 13. Wolno pływający osad czynny (biomasa w formie zawiesiny).

 

DANE ZBIORNIKÓW I URZĄDZEŃ

Oczyszczalnia
TYP

 

BIO 2500

BIO 4000

BIO 8000

BIO 16000

BIO 24000

BIO 32000

BIO 40000

Liczba
użytkowników

 

5

10

20

40

60

80

100

Przepustowość
dobowa

 

0,8 m³

1,3 m³

2,6 m³

5,3 m³

8 m³

10,6 m³

13,3 m³

Komora osadnika
wstępnego

 

1,3 m³

2 m³

4 m³

8 m³

12 m³

16 m³

20 m³

Reaktor biologiczny

 

0,8 m³

1,3 m³

2,5 m³

5 m³

8 m³

11 m³

14 m³

Osadnik wtórny

 

0,4 m³

0,7 m³

1,5 m³

3 m³

4 m³

5 m³

6 m³

Złoże biologiczne ( pow. wł.
250 m² /m³ )

 

V złoża 0,5 m³
F cał.złoża=
125 m²

V złoża 1 m³
F cał.złoża=
250 m²

V złoża 2 m³
F cał.złoża=
500 m²

V złoża 4 m³
F cał.złoża=
1000 m²

V złoża 6 m³
F cał.złoża=
1500 m²

V złoża 8 m³
F cał.złoża=
2000 m²

V złoża 10 m³
F cał.złoża=
2500 m²

Pojemność robocza
całego zbiornika

 

2,5 m³

4 m³

8 m³

16 m³

24 m³

32 m³

40 m³

Dmuchawa
(wydajność)

 

4 m³/h

5,3 m³/h

10 m³/h

20 m³/h

30 m³/h

40 m³/h

50 m³/h

Dmuchawa MOC

 

50 Wat

80 Wat

160 Wat

320 Wat

480 Wat

640 Wat

800 Wat

Zużycie energii

 

0,025 kWh

0,04 kWh

0,08 kWh

0,16 kWh

0,24 kWh

0,32 kWh

0,4 kWh

Dyfuzor rurowy

 

L= 50 cm

L= 100cm

L= 2x100cm

L=4x100cm

L= 6x100cm

L= 8x100cm

L= 10x100cm

CENA BRUTTO

 

6.800 zł

8.000 zł

14.640 zł

29.280 zł

43.920 zł

58.560 zł

73.200 zł

OBSŁUGA OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ

Polecane przez nas oczyszczalnie są praktycznie bezobsługowe. Raz do roku należy zamówić wóz asenizacyjny i wybrać osad z pierwszej komory zbiornika. Ponadto zalecane jest również stosowanie preparatów bakteryjnych, które comiesięcznie dozuje się poprzez muszle klozetową. Preparaty te można zakupić w siedzibie naszej firmy.

DOBÓR OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ

Dobór odpowiedniej wielkości oczyszczalni wymaga określenia dobowego zrzutu ścieków lub liczby korzystających z niej osób. Dodatkowo należy uwzględnić specyfikę użytkowania, która jest inna w przypadku domu jednorodzinnego a np. zakładu przemysłowego. Firma EKO-MIK oferuje nieodpłatną wizie lokalną i dobór właściwej instalacji . 

Szybki kontakt:
telefon: 602695131
e-mail: info@eko-mik.pl
formularz kontaktowy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań - www.eko-mik.pl